Partneři

Záštitu převzal primátor hl.m. Prahy pan Bohuslav Svoboda, a starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

Dalšími sponzory a partnery jsou:

Magistrát hlavního města Prahy

MČ Praha 1

Kytary.cz

Botas a.s

Op Tiger, spol. s.r.o.

Tilak, a.s.

OSA

Jedličkův ústav

o. s. TAP

Radiožurnál

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Rail reklam, spol. s.r.o.

Radio Expres